نوشتن خوبه

هیچ چیزی مثل نوشتن نمی تونه ذهن رو آروم کنه و هیچ چیزی بهتر از ذهن اروم و مرتب نیست پس سعی یکنم از امروز شروعی دوباره داشته باشم و بنویسم
چقدر پرشین بلاگ تغییر کرده برام خیلی غریبه شده اصلا یه جوری شده
/ 0 نظر / 54 بازدید