من و زندگی و آرامش

یه صبح قشنگ دیگه و شکر برای دیدنشقلب

 

آرامش میخواهی؟ تمام وقایع روزانه ات را برای کسی تعریف نکن...

 

آرامش میخواهی؟ با کسی که مخالف توست بحث نکن فقط به او گوش کن....

 

آرامش می خواهی؟ به حق خودت قانع باش...

 

آرامش میخواهی؟ شکرگزار باش...

 

آرامش میخواهی؟ با همه بی هیچ چشم داشتی مهربان باش....

 

آرامش میخواهی؟ سرت به کار خودت گرم باشد...

 

آرامش میخواهی؟ به کسی وابسته نباش، عاشق خودت باش که تنها تو برای 

 

 

وجود خودت خواهی ماند...

 

متن قشنگی بود که دیشب یکی از دوستان برام فرستاده بود. واقعا اینکه آدم بتونه راهی برای حفظ کردن آرامش واقعی خودش پیدا کنه خیلی سخت نیست!!!!! مخصوصا که دور و برمون ماشااله از آدمایی که میتونن رو اعصابمون راه برن،زیادن.

 

من مدت زیادیه که روی خودم کار کردم و برام خیلی راحت شده که به خیلی از آدمهای دور و برم که سنخیتی باهاشون ندارم به چشم مهره سوخته نگاه کنم.

 

خدارو شکر میکنم که این آدمها یا همکارن یا اگه نسبتی باهام دارن اونقدر عزیز نیستن که به خاطر حفظ فاصله زیادی باهاشون بخوام خودمو اذیت کنم.

 

در مورد من این آدمها یا همکارن یا با من نسبت هایی دارن که خداروشکر نبودشون تو زندگیم احساس نمیشه.

 

  چقدر بابت این قابلیت ها خودمو دوست دارمممممم. تنها چیزی که هست و در واقع همون توقع زیادی آدمی از خودشه که اذیتم میکنه، اینکه دختر کاش این چیزها رو زودتر یاد می گرفتی!!!!!!!!

 

 

/ 1 نظر / 25 بازدید
الهام

چکاپ چی تموم میشه راستی؟[نیشخند]