گزارشی کوتاه از سفر و پس از سفر

ما پریشب برگشتیم. سفر بسیاررررررررر خوبی بود ولی حیف که زمانش کوتاه بود.

دیروز سرکار و دانشگاه و شب هم از شدت کمبود خواب دوتامون خیلییییی زود به خواب عمیقی فرو رفتیمزبان.

هنوز بخشی از وسایل و موادی رو که با خودمون آوردیم و خراب نشدنی بود جابجا نکردممممممم.

دیشب یه استثنا بود ولیییییییی از امشب دوباره قانون دو ساعت در منزل ما اجرا خواهد شد و هیچ استثنایی هم وجود نداره برای هیچ کدوممون.

سرما خوردگیم با هوم رمدی های مامان عزیزم بسیارررررر بهتره هر چند هنوز کاملا خوب نشدم.

کیف کادوی مامان بسیاررررررر مورد قبولش بود و گفتن اصلا دقیقاااااااااا همین مدل چند روزه که تو ذهنمه و با گفتن این حرف منو خوشحال کردنقلبقلب.

امروز یه کاری انجام دادم که همکارمون تو  بخش مربوطه بعد از شنیدن این خبر از خوشحالی جیغ زد بله جیغغغغغغغغنیشخند خدایا مرسی که مفید بودممممممقلب

/ 2 نظر / 13 بازدید
الهام

قانون 2ساعته خونتون چیه؟! خوب خداراشکر که همه چیز خوبه خوبه...[لبخند]

حورا

چه قانون خوبی.... من که مدام سرپا هستم باز آخر شب کلی کار نکرده دارم!! چون پسر کوجولو کارهای انجام شده را ctrl+z میکنه!! :)) خدا را شکر که همه چیز خوبه.... :)