بارانم آرزوستتتتت

روز دوشنبه که به کارهای خونه رسیدم و از موندن تو خونه و در کنار هم بودن و استراحت لذت بردیم و شب هم 3 تا خانوم مهمونمون بودن. کاش همیشه وسط هفته هم یه روز تعطیلی داشتیمخیال باطل

 

دیشب هم قرار بود مهمون داشته باشیم که نیومدن البته منم تدارک چیزی رو ندیده بودم و تا اخر وقت هم در محل کارم موندم. رضا میگفت شاید امشب بیان ولی من بعید میدونم.

 

اگه تا عصر خبر نیومدنشون قطعی بشه عصر احتمالا یه سر بیرون میرم.

 

تا تعطیلی عاشورا..تا...سوعا برای خودم یه جایزه خوبببببب در نظر گرفتم که در صورتیکه موفق باشم دریافت میشه.

 

هوا هم که کاملا ابریه ولی از بارون خبری نیست کاش یه کم بباره.

 

/ 1 نظر / 13 بازدید
الهام

بارون را که همه دوست دارند ولی فکر کنم شمالی ها بیشتر[چشمک] البته من یکی دوبار شاهرود رفتم خیلی شمالی محسوب نمیشه. نه؟